Iedere ouder wil graag het allerbeste voor zijn of haar kind. Hoewel ouders vanuit de beste intenties hun (sportende) kind proberen te ondersteunen en aan te moedigen kan dit nog wel eens uitlopen op teleurstelling en frustratie voor beiden. Het kind kan boos worden, gaat zich misdragen of kan niet tegen zijn verlies. De ouder klaagt hierover en is teleurgesteld in (de prestaties van) zijn of haar kind. Vaak willen ouders dan dat hun kind de nodige mentale vaardigheden aanleert om bepaald gedrag af te leren. Bianca helpt daar graag bij, maar zal allereerst met de ouders van het kind willen samenwerken. Door bijvoorbeeld samen bij een wedstrijd van hun kind te gaan kijken, spiegelt zij hen hoe zij hun kind ondersteunen en wat dat voor het kind betekent. Als de ouder weet hoe het zijn of haar kind op de juiste (positieve) manier kan ondersteunen is misschien een sessie met het kind al niet meer nodig…..

'Ik begrijp nu, dat mijn kind alleen maar mijn aanwezigheid en steun nodig heeft.'